Prezentace fotografií

 • Reportáž prvního Kritéria mladých koní 1997 v Písku - časopis Náš chov
 • Reportáž Kritéria mladých koní 1998 v Novém Jičíně - Koně
 • Fotografická reportáž prvního Mistrovství pony v ČR - Jezdectví
 • Plemeníci 2001 - hřebci anglického plnokrevníka v ČR - Jockey club ČR
 • Katalog hřebců MT - SCHMPT
 • Klisny MT do plemenné knihy - SCHPMT
 • Katalog hřebců ČT - ASCHK
 • Sborník analýza populace MT 2005 - SCHPMT
 • Ročenka MT 2005, 2006 atd. - SCHPMT
 • Prezentační materiály SCHPMT
 • Nejvýznamnější plemeníci v chovu ČT - nakladatelství Cavalier Publishing 2006
 • Situační a výhledová zpráva KONĚ 2006 - MZe ČR
 • Výběr mezi 20 nejlepšími sportovními fotografiemi v časopise PhotoLife
   a další ....

   ----------------------------------------------------------------
   Fotografie vybraných hřebců najdete v sekci PLEMENÍCI.

   PINK Sober MIX